Het Journaal

Vrijheid

Het journaal is een dagblad voor de Nederlandstalige mensen die vrijheid willen en niet onder het juk van de 1% super rijken als slaaf uitgemolken willen worden. Door de eeuwen heen hebben de elieten de pers onder beheer gehad en hebben daardoor berichten rond gestuurd naar de bevolking die niet altijd overeen kwam met de waarheid. Door de eenzijdige berichtgevingen zijn opvattingen onstaan die langzaam maar zekere onze vrijheden zwaar onder druk gezet bebben. Hierdoor hebben de mensen in een matrix geleefd die geschreven werd door degene die de macht hadden. Waarheden werden verzwegen om de agenda van de 1% te dienen. Het journaal wil dit taboe doorbreken en nieuws uitzenden zonder enige vorm van censuur. Onder het motto “waarheid maakt de mens vrij’ willen we dat de massa weet wat er eigenlijk speelt in de maatschappij.

Wij willen dat mensen vrij zijn en leven in een harmonieuse samenleving zonder corruptie zonder geweld, zonder oorlogen.

De redaktie wensen onze lezers veel plezier toe in de weg naar de waarheid.

het Journaal team!

2 comments

Leave a Reply