Gedwongen gevaccinneerd – en geen ‘Mens’ meer?

Corona virus, Vaccinatie, Vrijheid

(PBME – door prof. dr. Claudia von Werlhof) Zullen de ‘Gate(s)keepers’ van de zogeheten Corona-pandemie ons dwingen om ons te laten inenten, omdat we anders geen normaal leven mogen leiden?

En wat wordt er eigenlijk bedoeld met het ’nieuwe normaal’?

Dat is nog allemaal onzeker; er circuleren geruchten die vervolgens weer worden ontkend. Het verzet in de bevolking wordt eerder door een voorgevoel ingegeven. Want het hele debat raakt bij lange na de kern van de zaak niet, schrijft Claudia von Werlhof, doctor in de sociologie en professor emerita in de politieke wetenschappen.

De huidige gebeurtenissen moeten in een veel bredere context worden gezien. In haar analyse voorziet ze mogelijke scenario’s, die allemaal in een ‘kader’ passen dat al een tijdje bestaat en met transhumanisme te maken heeft, het paradigma van de Vierde Industriële Revolutie dat ons onvermijdelijk boven het hoofd hangt. Tenzij…

‘Wij zijn mensen en geen machines! riep een spreker tijdens de 1-mei-demonstratie in Wenen onder grote bijval van zijn toehoorders.

En inderdaad kunnen alle maatregelen tegen het Coronavirus onder dit motto worden samengevat: er wordt van ons gevergd dat we ons gedragen alsof we geen mensen maar machines zijn. We mogen niets meer voor elkaar voelen, niet meer zelf denken of onze mond opendoen, niet meer spontaan handelen, en zeker niet zingen, sporten, met elkaar dansen of zelfs samen opstaan of bij elkaar in de buurt te komen, vooral elkaar niet aanraken, en elkaar zo veel mogelijk uit de weg gaan. We moeten de ouderen alleen laten en kinderen inprenten dat ze het leven van hun grootmoeder en grootvader in gevaar kunnen brengen, zodat ook zij al leren hoe het is om als machine te leven, of op z’n minst zonder medeleven.

Het enige gevoel dat wij als zulke machinemensen nog mogen hebben, moeten hebben zelfs, is angst, namelijk angst voor het virus. Omdat het ons zou kunnen schaden, omdat het een schadelijk organisme is, net als mogelijk alle anderen die potentiële dragers van dit schadelijke organisme zijn.

Zo verkeer je voortdurend in de angst dat je de aanwijzingen die je tegen dat schadelijk organisme beschermen niet grondig genoeg opvolgt – hygiënemaatregelen, wassen en reinigen, en desinfectie – en je leert om een afkeer te krijgen van het menselijk lichaam en zijn ‘vuil’, zowel dat van anderen als van onszelf, dat nu als een gevaar wordt gedefinieerd. Zolang we leven in ons hebben en ons lichaam nog een levend lijf is en geen machine, zijn we in gevaar. Op deze manier worden we bang van onszelf. De bedoeling is dat we ons van onszelf willen ‘reinigen’; dat we zelfs van onszelf en ons eigen lichaam en al helemaal van dat van anderen gaan walgen.

Wat is het gevolg? Dat we ernaar zullen gaan verlangen om meer machine dan mens te zijn, meer dood dan levend, liever in een zwaar beveiligde gevangenis dan in vrijheid buiten met zijn onzichtbare maar alomtegenwoordige gevaren.

Een echte complottheorie van boven

Het is mijn stelling dat het onophoudelijke hameren op van het gevaar van Corona de functie heeft van een echte complottheorie van hogerhand. De bedoeling is om ons zo bang te maken dat we instemmen met een praktijk die we anders nooit zouden hebben geaccepteerd (1). We worden bang gemaakt voor een vermeend gevaar vanuit de natuur, dat met inzet van massale maatregelen moet worden geëlimineerd om ons daarvoor te ‘beschermen’. Mijn stelling is voorts dat die taktiek mensen van ons moet maken die beter gewapend zijn tegen dit vermeende gevaar uit de natuur. We zouden hierdoor ‘betere’ mensen worden, die meer in de richting van machines op gaan, en geen mensen meer zijn zoals de natuur ze heeft gemaakt. En in dit geval wordt dat mogelijk gemaakt door de medische vooruitgang!

Dat het draaiboek hiervoor met zekerheid al een tijdje geleden geschreven is, blijkt uit het feit dat de aanpak nu uitermate doelgericht is (2). Voorlopig weten we daar nog lang niet alles van. Maar zeker is dat de Corona-manie ons niet voor de grap van hogerhand is opgelegd, en niet om het leven in de hele wereld even stop te zetten om daarna weer tot het ‘normale leven’ zoals we dat kenden terug te keren.

Wat dat zogenaamde ‘nieuwe normaal’ dat ons te wachten staat, zal zijn, moeten we afgeleiden uit de gegeven feiten die we nu al om ons heen waarnemen. Net zoals onze economie niet terug kan keren tot de toestand die we voor Corona kenden, ligt het ook niet in de bedoeling we er na Corona lichamelijk op vooruit gaan. We zullen ons hier op het deel van het probleem dat op ons lichaam betrekking heeft concentreren, omdat hierop tot nu toe nog helemaal geen licht is geworpen. Want nog voordat er een voldoende getest vaccin beschikbaar is, wordt er druk gepraat over een vaccinatieprogramma voor alle mensen op aarde, en dat daar haast bij is en zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd; en het wettelijke kader daarvoor moet dus nu ook onmiddellijk worden gecreëerd.

Verder stel ik dat wat ons nu te wachten staat niets met onze gezondheid te maken heeft, maar met de implementatie van maatregelen die er in de nabije toekomst voor moeten zorgen dat wij zoals we nu leven als mens, helemaal opnieuw zullen worden gedefinieerd.

De transformatie van onszelf als mens.

Over dit probleem wordt nog helemaal niet gediscussieerd.

Want er wordt nu vooral gepraat over de financiële kant van de zaak, met name over de winst die de farmaceutische industrie zal gaan maken, en met welke schandalige methoden dat zal worden bereikt.

En gedebatteerd wordt ook over de pogingen om mensen zo volledig mogelijk onder controle te krijgen en hen van hun rechten te beroven.

Maar wat nog helemaal niet is belicht is, dat er achter onze rug om een technische ontwikkeling heeft plaatsgevonden die al overal om de hoek komt kijken.

Ik heb het over de mogelijkheid om aan ons te sleutelen, ons als mens te transformeren. Dit thema wordt veelal over het hoofd gezien, laat staan dat het in het openbaar wordt besproken.

De technische vooruitgang waar het hier nu om gaat, wordt niet alleen gebruikt om de externe natuur te ‘beheersen’ door haar te demonteren en dan op een andere wijze weer in elkaar te zetten tot een ‘tweede’, zogenaamd ‘betere’ natuur, namelijk de machine.

Paradoxaal genoeg staat dit ons, de ‘kroon der schepping’, nu ook te wachten. De ‘mens’ is vanuit het perspectief van de technische vooruitgang in feite een verouderd dat nodig ‘getransformeerd’ moet worden, dus zogenaamd voor ‘verbetering’ vatbaar is.

Hij zou zoiets als een ‘machine’ moeten worden.

Via die boeg horen we nu iets over ‘inenten’ – dat is het eerste wat ons te wachten staat nadat de angst van de mens voor de natuur, voor andere mensen en voor onszelf goed vat op ons heeft gekregen. We moeten iets ingeënt krijgen, zelfs wanneer we zo ‘regressief’ of ‘asociaal’ zijn dat we dat helemaal niet willen en we helemaal niet door middel van een wereldwijd massaal vaccinatieprogramma van die boze plaag willen worden bevrijd.

In deze context kan dit logisch gesproken maar twee dingen betekenen: het wordt een gigantische miljardenbusiness, dat is duidelijk.

Maar meer dan dat, het zou ook aangegrepen kunnen worden als dé gelegenheid om stapje voor stapje de hele mensheid in één of andere vorm te gaan transformeren tot dit mens-machine spookbeeld, en mensen in ‘cyborgs’ of ‘transhumanen’ te veranderen.

Het debat over machine-mensen en mens-machines

Dit debat vindt echt plaats (3), en is niet alleen een fantasievoorstelling, die overigens al heel oud is.

De reden hiervoor ligt voor de hand: de technische vooruitgang heeft geleid tot de uitvinding van de machine als de belangrijkste technische verworvenheid van de moderne tijd, en de machine is langzaam tot in alle sectoren van het leven doorgedrongen. Hij gaat als het ware imperialistisch te werk, en stopt voor niets dat op zijn weg komt, ook niet voor de mens of de mensen. Het is zijn principe om alle natuur die hij tegenkomt in een machine te veranderen, dus ook ons mensen, die naast, met, en zelfs in de machine leven. Dit is zijn logica, die veelal nog over het hoofd wordt gezien.

Over het algemeen werd eerst het gedrag van mensen aan de machine aangepast – van de soldaat tot aan de fabrieksarbeider toe. En tegenwoordig zitten wij allemaal achter de computer, de ‘machine der machines’. Dit houdt in dat we de commando’s van deze machine (4) gehoorzamen, anders werkt hij niet, net als elke andere machine. Want de machine als de zogenaamd betere vervanging van de natuur is op grond van zijn ontstaanswijze geen democratische maar een totalitaire constructie (5). Aan zijn ontstaan gaat altijd een gewelddadige ‘vooruitgang’ vooraf, namelijk de vernietiging van de natuur, die geenszins ‘dode materie’ is. De natuurwetenschap beweert dit om haar handen in onschuld te wassen sinds zij dergelijke methoden heeft ontwikkeld (6).

Het is daarom niet verwonderlijk dat ons contact met de machine altijd al tot gevolg heeft gehad dat wij ons hebben veranderd. Zo zijn er steeds meer uiterlijke maatregelen gekomen die het menselijk lichaam ‘mimetisch’ aanpasten aan een machine-‘esthetiek’, en zijn er protheses en zelfs kunstorganen in het menselijk lichaam ‘ingebouwd’. Maar in het algemeen is het nog niet zover gekomen dat het lichaam van binnenuit werd veranderd om het compatibel met de machine te maken, of om het stapje voor stapje om te vormen tot een levende machine of machineleven. Maar dit staat er nu al een tijdje op de agenda bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën (7).

Mensen kunnen opnieuw geschapen of verlost worden, hun gedrag kan worden geconditioneerd en hun bewustzijn veranderd,’ verklaarde de beroemde Amerikaanse socioloog Daniel Bell (8), en hij bedoelde dit net zo positief als zijn collega’s in de natuurwetenschappen. Is het naïviteit, of waar komt dit aureool van optimisme vandaan waarmee de technische vooruitgang nog altijd wordt omgeven en dat de meesten van ons ervan heeft weerhouden om daar een groot vraagteken bij te zetten?

Wat heeft de ‘pandemie’ met zo’n ‘vooruitgang’ te maken?

Want nu worden we geconfronteerd met het feit dat de ‘pandemie’ iets te maken zou kunnen hebben met zo’n soort ‘vooruitgang’, aangezien er op dit moment op aan wordt gestuurd om de hele mensheid te vaccineren, onder het voorwendsel om hen van de gesel van het virus te bevrijden. Een inenting biedt immers de unieke mogelijkheid om bij meer mensen dan ooit tevoren direct in hun lichaam binnen te dringen en bij die gelegenheid iets achter te laten dat dit lichaam van binnenuit transformeert en ‘toegankelijk’ maakt, d.w.z. ‘verbindt’ met een groter technisch systeem, met de megamachine (9). Daarom moeten ons nu de vraag stellen wat de technische vooruitgang in dit opzicht in de tussentijd te bieden heeft.

Bill Gates, eigenaar van Microsoft, en bedenker van het plan om de hele wereld tegen Corona te vaccineren, wil inderdaad alle 7 miljard mensen op aarde, inclusief zwangere vrouwen, pasgeboren babies en mensen die al Corona hebben gehad(!) laten inenten.

In Duitsland is er in het parlement over een ‘immuniteitspaspoort’ gesproken, maar het wordt voorlopig nog niet ingevoerd. Bovendien staat nu ook de bewaking van de burgers door middel van kunstmatige intelligentie, KI-systemen op de agenda, en het internet wordt gecensureerd, d.w.z. de vrijheid van meningsuiting op het internet is intussen ook afgeschaft (10). Blijkbaar gaat men er niet van uit dat iedereen zo enthousiast zal zijn over die vaccinatie, die zogenaamd de verlossing moet brengen, ook al lijkt het vooruitzicht om na een inenting vrij te kunnen reizen en een beroep te kunnen uitoefenen verlokkelijk. En omgekeerd, dus als je de vaccinatie weigert, zou je die vrijheden kunnen verliezen, d.w.z. dat je fundamentele grondrechten kunnen worden ontnomen.

Bij de bestrijding van de pandemie en de gevolgen ervan gaat het niet om onze gezondheid. Onze gezondheid wordt door veel grotere gevaren bedreigd, zoals radioactiviteit, fijnstof, glyfosaat, schadelijk voedsel en 5G, waarover niemand in dit verband praat.

Zelfs de mondkapjes die in bepaalde situaties verplicht zijn, zijn niet voor onze gezondheid bedoeld. Integendeel, ze zijn schadelijk, omdat ze tot zelfinfectie kunnen leiden en onze zuurstoftoevoer kunnen afsluiten; met andere woorden ze veroorzaken de symptomen van de ziekte in kwestie, om maar helemaal te zwijgen van de psychologische gevolgen ervan. Het gaat ook niet om het bestrijden van een gevaarlijk virus, hoewel ons dat al maandenlang wordt wijsgemaakt.

Vanuit medisch oogpunt is het coronavirus niet gevaarlijker dan het influenzavirus, het verandert voortdurend en bovenal kan het niet met een vaccin worden bedwongen, zeker niet op de lange termijn (11). Bovendien is er nog helemaal geen vaccin voor gevonden, omdat het virus zelf nog niet eens precies is geïdentificeerd.

Als het vaccin eenmaal gevonden is moet het enkele jaren worden getest voordat het kan worden gebruikt, vooral omdat het virus ook kan muteren.

Het is dus niet logisch en ook onverantwoord dat er zo’n haast wordt gemaakt met een massale verplichte vaccinatie, die rond het einde van 2020 staat gepland. Zonder dat er ook maar iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen ervan.(12)

Het is bekend dat ook vaccinaties die al vele jaren getest en in gebruik zijn, nadelige gevolgen kunnen hebben.

Dat toont aan dat het nu helemaal niet gaat om een vaccinatie in medische zin.

Dat er nu een vaccinatie wordt gepland is alleen verklaarbaar door ervan uit te gaan dat er iets anders mee wordt beoogd.

Waar het nu echt om gaat!

We bevinden ons op dit moment midden in de zogeheten Vierde Industriële Revolutie.

Deze gaat gepaard met het massaal invoeren van nieuwe technologieën, zoals gentechnologie, synthetische biologie, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en niet te vergeten geo-engineering. En tegelijkertijd worden er op grote schaal elektromagnetische technologieën in de hogere lagen van de aardatmosfeer geïmplementeerd, die ook op ons lichaam inwerken (13).

Tegelijkertijd kunnen we aan het succes van de technologiebedrijven, het militair-industrieel complex, zien wat het doel is van de herstructurering van de wereldeconomie, die op de door de lockdown teweeggebrachte ‘gecontroleerde afbraak’ zal volgen (14).

Het economische en sociale model dat op de implementatie van de nieuwe techologieën aansluit en nu dus ook wordt gepropageerd, wordt de ‘Green New Deal’ (15 ) genoemd. Hierbij gaat het om de invoering van een ‘groen-alternatieve’, postkapitalistische, postindustrieële, gede-globaliseerde en natuurvriendelijke maatschappij.

Vreemd genoeg worden vooral de nieuwe technologieën als ‘groen’ bestempeld, waaronder ook kernenergie en de nieuwe industriële revolutie waarmee men deze technologieën wil invoeren en toepassen. Deze ‘deal’ die onder andere door de groene partijen en de Europese Commissie worden gepropageerd, is eigenlijk het tegenovergestelde van wat zij beweert te zijn (16). Hoe valt dat te rijmen?

De digitalisering is een nieuw project dat verrassend genoeg tot nu toe van alle kanten alleen maar op positieve reacties stuit. Maar digitalisering is een uitdrukking van de nieuwe technologieën, vooral in de vorm van het “Internet of Things”, IoT, ofwel Internet der Dingen, IdD. Dit is een digitale mega-machine gebaseerd op kunstmatige intelligentie, waarin en waardoor alle ‘dingen’ die erin zijn opgenomen ‘cybernetisch’ in een netwerk met elkaar worden verbonden. De alom gepropageerde ‘digitalisering’ zorgt ervoor dat dit ook mogelijk wordt.

Elk ‘ding’ laat zijn ‘informatie’ achter in het IdD. Deze informatie is de ‘energie’ waarop het IdD loopt, zijn ‘olie’ bij wijze van spreken (citaat van Angela Merkel) in figuurlijke zin. De activiteiten van het IdD worden in het systeem ingevoerd via sensoren, die aangesloten gaan worden op alle apparaten, gebouwen, de gehele infrastructuur, ook buiten, en ook op de mensen die er eveneens in worden betrokken (17).

In die machine, het IdD, wordt alle informatie ‘gelijk behandeld’, of die nu betrekking heeft op dingen of op mensen. Er wordt dus geen verschil meer gemaakt tussen deze twee, zodat mensen met hun informatie niet anders worden gezien dan dingen met hun informatie.

Er bestaan software programma’s die de informatie verwerken en doorgeven of ook verwijderen. Het is vergelijkbaar met wat we op de computer ook doen. Daar zijn we al tientallen jaren aan gewend.

Maar nieuw is dat dit nu met onszelf ook wordt gedaan als ‘dingen’ of ‘informatie’ in het IdD. Aan de ene kant betekent dit dat nu ook wij met sensoren moeten worden uitgerust, die alles wat we doen doorgeven. Alleen op die manier kunnen we deelnemen aan de mega-machine, en alle burgers zullen bij deze nieuwe vorm van ‘participatie’ betrokken gaan worden. De mobiele telefoon of smartphone is daar al een voorloper van.

De ‘transformatie van de menselijke soort’

We zullen nu niet alleen van buitenaf maar ook van binnenuit op de machine worden aangesloten, en daarmee zullen we zelf onderdeel worden van de mega-machine van het IdD, of zelfs zelf een soort machine worden.

We zullen dus binnen afzienbare tijd net machines zijn, en dat betekent dat er niet alleen van ons wordt verwacht dat we ons best moeten doen om zo te worden, maar dat we technisch gezien gedwongen kunnen worden om ons als machines te gedragen: ‘berekenbaar, kwantificeerbaar, minder complex, operationaliseerbaar, aanpasbaar aan de gegeven constricties, van buitenaf bestuurbaar, identiek reproduceerbaar, uitwisselbaar, controleerbaar en doorzichtig, kritiekloos meedraaiend in een gesloten systeem van regels’, d.w.z. gegarandeerd 100 procent zo functionerend zoals van ons wordt verwacht (18).

Om net zo betrouwbaar te kunnen functioneren als machines moet ons lichaam worden aangepast, en wel van binnenuit. Voor het systeem is onze externe aanpassing, dus onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, vanwege het ‘rest-risico mens’ niet meer voldoende. Het plan is daarom o.a. om in ons lichaam chips te implanteren, wat bij dieren allang het geval is. We krijgen sensoren en andere opslagmedia en mini-machines ingeënt, zoals nanobots, d.w.z. robots in nanoformaat die zichzelf kunnen vermenigvuldigen.

Dit staat ons te wachten zodra de ontwikkeling van deze technologie ver genoeg gevorderd is, hetgeen precies dit jaar het geval zal zijn (19). Pas dan zouden we ‘aangesloten’, geregistreerd en van buitenaf bereikbaar zijn door middel van elektromagnetische golven, en binnenkort zelfs via satellieten vanuit de ruimte (20). Het proces van onze inwendige mechanisatie zal misschien zelfs een progressief verlopend proces zijn dat ons geleidelijk aan tot machines transformeert. Het ID2020 implantaat, dat ieder mens individueel kan lokaliseren en identificeren, is daar momenteel het model voor (21).

Maar het toppunt is dat er ook nieuwe vaccins worden ontwikkeld die met behulp van genetische technologie een genetische verandering in ons teweeg zullen gaan brengen, en wel direct via het DNA en indirect via het mRNA. Dit moet worden bereikt met speciale spuiten met drie kanalen die ervoor zorgen dat de weerstand van onze cellen tegen vreemd DNA wordt gebroken door middel van ‘electroporatie’. D.w.z. dat cellen door interne elektrische schokken worden gedwongen om het vreemde DNA of ‘boodschapper’-mRNA op te nemen (22).

Dit zou ons met geweld in genetisch gemodificeerde organismen veranderen, in GGO’s, en we kunnen er alleen maar naar raden wat we dan zouden zijn: chimera’s? Willoze apparaten? In ieder geval geen mensen meer die in het volle bezit zijn van de krachten waarover we van nature beschikken. Want door deze ingrepen zou het menselijk erfgoed van de hele evolutie bewust en opzettelijk worden verstoord. Ons oervertrouwen in ons eigen menselijk lichaam wordt daardoor van zijn basis beroofd. Want niemand weet hoe het lichaam zal reageren en wat de gevolgen van de ingreep zullen zijn, of hoe we ermee om moeten gaan als we niet meer op onze zelfgenezende krachten kunnen vertrouwen.

Erfelijke boodschappen die door de natuur al miljoenen jaren tegen inmenging werden beschermd… zullen met elkaar vermengd gaan worden, en spookachtige gedrochten zullen in de toekomst de aarde bevolken… De moleculaire tovenaarsleerlingen staan te popelen om eindelijk met hun geknutsel aan de genetische ordening van de mens te kunnen beginnen. … Wat me bang maakt is de onomkeerbaarheid van het proces’, zei de grote scheikundige, geneticus en criticus van de gentechnologie Erwin Chargaff (23) over dit soort technische vooruitgang.

Het lijkt er op dat het nu zover is. Ook Jeremy Rifkin, die in het verleden kritisch stond tegenover de gentechnologie die o.a. door de Green New Deal wordt gepropageerd, spreekt zich nu uit vóór ‘een ingrijpende verandering van de menselijke soort’ en pleit er nu voor dat computertechnologie en genetica zullen fuseren tot één nieuwe machtige technologische realiteit.(24)

Dan is hij bij Bill Gates precies aan het juiste adres.

Want het gaat immers om niets minder dan de herschepping van de wereld en daarmee van de mens.

Maar ook om een tweede scheppingsverhaal uit het laboratorium (en) het invoeren van een door de bio-industrie kunstmatig geproduceerde natuur, die het oorspronkelijke concept van de evolutie van de natuur moet vervangen. (25)

Een ‘Nieuwe Wereldorde’ met ‘nieuwe mensen’?

Het zou inderdaad een ‘Nieuwe Wereldorde’ zijn als het mogelijk wordt om deze monsterlijke, schadelijke, onomkeerbare en ook nog eens erfelijke ingrepen in onze lichamelijke integriteit, in ons genetische erfgoed met impact voor de lange termijn, wereldwijd te implementeren.

Dergelijke interventies zouden zelfs gevolgen hebben voor de conditio humana zelf en voor onze voortplanting als menselijke soort.

Het zou niet overdreven zijn om een zo’n ingreep de grootste misdaad tegen de mensheid te noemen.

Maar zelfs als we zouden ontsnappen aan deze bloedige aanslag op ons menszijn, we zullen aan de megamachine van het IdD niet ontkomen. China is het eerste land waar deze ontwikkeling in volle gang is, maar waar men waarschijnlijk nog steeds afhankelijk is van externe vormen van automatisering. Het is geen toeval dat dit land ons steeds vaker wordt voorgehouden als een positief voorbeeld van duurzame ontwikkeling. Afgezien van de politiek-totalitaire implicaties en de mogelijke technische transformatie van de mens zelf, stuit men hierdoor ook op een probleem van algemeen juridische aard.

Mensenrechten – technisch achterhaald?

Omdat in het IdD/IoT geen onderscheid wordt gemaakt tussen dingen, informatie en mensen, betekent dit dat we in de megamachine van het IdD/IoT in principe niet meer als mensen worden gedefinieerd en behandeld.

Dat is de reden dat onze rechten als mens onder deze omstandigheden zouden komen te vervallen, omdat ze technisch gezien ‘achterhaald’ zijn.

Dit geldt zelfs voor de mensenrechten zelf en niet alleen voor de burgerlijke vrijheidsrechten. Want dingen en informatie en machines hebben immers ook geen rechten. Bij een gelijke behandeling die uitgaat van dingen als maatstaf, zouden deze rechten dus vervallen en daarmee ook de hierboven genoemde juridische gevolgen van onze eventuele kunstmatige genetische transformatie, ja zelfs de conditio humana zelf!

De technische vooruitgang maakt het recht als het ware automatisch overbodig, nietwaar?

Onze vrijheidsrechten zijn door de lockdown ten gevolge van de Corona-pandemie trouwens al grotendeels ingeperkt of opgeheven. En kennelijk zijn er ook geen plannen om ze ons op het oude niveau terug te geven.

Integendeel, de mensenrechten zelf, zoals het recht op lichamelijke integriteit en menselijke waardigheid, gaan de weg op van de andere rechten en misschien zal ooit zelfs ons recht op leven worden opgeheven… Dat is de onverstoorbare logica van de mechanisatie. Het betekent dat er geen leven buiten de machine meer mag bestaan.

Want die geldt nu zelf als ‘leven’, sterker nog, als het ‘betere’ leven. In die wereld is de mens ‘obsoleet’, een ‘uitstervende soort’ geworden (26).

Dat hebben we allemaal al besproken toen we de ontwikkeling van de nieuwe technologieën onder de loep namen.

In de relevante sectoren: kunstmatige intelligentie, gentechnologie en zelfs in de synthetische biologie, die de mens in z’n geheel kunstmatig wil produceren, worden de mensenrechten niet gethematiseerd, noch in het algemeen en evenmin voor de individuele mensen die het betreft.

Uiteindelijk gaat het er alleen om, dat er op ‘uitvindingen’ die op ons van toepassing zijn, door de persoon die ons genetisch heeft gemodificeerd patent kan worden aangevraagd.

Wanneer patenten niet alleen op het leven van dieren en planten zouden worden erkend, maar ook op dat van mensen zouden, dan zouden wij het bezit worden van onze uitvinder en zou hij ons dus ook kunnen vernietigen, deleten zogezegd.

In de megamachine die een onderdeel is van de KI is dit al voorzien. We zijn pas iets of iemand in de ‘community’ van het IdD als machine, niet daarbuiten. Dan zouden we dus geen vrije, souvereine en zelfstandige individuen meer zijn. (Vreemd genoeg noemen sommigen dit ‘socialisme’).

Democratie en natuur technisch achterhaald?

Dit verklaart dan ook waarom er vanuit dit perspectief geen democratie meer nodig is en ook niet meer kan bestaan, omdat de machine niet alleen strikt hiërarchisch, maar ook uitsluitend volgens de regels van dit systeem functioneert, die per definitie door geen morele wetten kunnen worden doorbroken.

Bovendien bestaan er binnen de mega-machine geen seksen, geen ouders en geen afstamming of familie meer. Want in dat systeem is er voor niets natuurlijks meer plaats. Het is immers zelf een uitvloeisel van een technologie die de natuur in een machine heeft getransformeerd, en haar zodoende eerst heeft vernietigd en toen ‘vervangen’ (27).

We zien dus dat de machine niet alleen uit destructie voortkomt, maar dit proces ook voortzet. Hierdoor wordt alles averechts en omgekeerd – levende dingen worden dood, de maatschappij wordt een gevangenis, de mens een mechanisch construct…

De truc is dat al deze nieuwe creaties gepresenteerd en gerechtvaardigd moeten worden als iets ‘beters’, zelfs als de ‘voortzetting van natuurlijke principes en processen’, zoals Rifkin het uitdrukt (28). Dit is de reden waarom de technische nieuwe creaties als ‘groen’ worden bestempeld, omdat ze het op alles wat ‘groen’ is, op alles wat leeft, hebben gemunt!

De mega-machine is een ‘mind control’-wapen

De mega-machine is net als elke machine totalitair, en feitelijk een wapen. Hij kent alleen bevelen en gehoorzamen. Mensen of dingen die uit het gareel lopen, doen dit tot eigen schade en schande. Zij kunnen dan niet verder, zij ‘vallen omlaag’ of krijgen punten afgetrokken omdat zij geen informatie meer verstrekken.

Het gaat om ‘bewaken en bestraffen’ (Foucault) inéén, het gaat om totale controle over alles, waarbij het waarschijnlijk mogelijk wordt om van buitenaf direct in te grijpen en ze zelfs te ‘deleten’. Er kan contact worden gelegd met chips, sensoren en nanobots in het lichaam, waar via computersoftware informatie naartoe gestuurd kan worden.

Al tientallen jaren lang bestaat er bijvoorbeeld een beproefde techniek om door middel van elektromagnetische golven in verschillende frequenties informatie naar de hersenen te sturen, een vorm van ‘mind control’, waarmee bepaalde gevoelens opgewekt of gedrag beïnvloed kan worden (29).

En waarschijnlijk komt daar binnenkort nog 5G bij, waardoor we met satellieten en met een wereldomvattend EM-netwerk zullen worden verbonden (project ‘Starlink’(30).

Dan zitten we niet alleen hier beneden, maar ook van bovenaf in een ‘lockdown’ (31), en het is ook niet duidelijk óf en hóe we dat dan overleven – misschien alleen als een soort machines.

Ondertussen wordt er bezorgdheid over onze ‘gezondheid’ geuit, en zelfs kleine kinderen wordt al heel bewust voorgehouden dat zij potentieel een gezondheidsrisico voor hun grootouders kunnen vormen; zij worden daardoor met een schuldgevoel opgezadeld, wat hen natuurlijk traumatiseert…

De PLANdemie is Orwell’s 1984 en Huxley’s Heerlijke Nieuwe Wereld inéén!

Ik zeg niet dat het al zover is gekomen. Maar we stevenen er regelrecht op af. Al 40 jaar lang wordt er onder insiders over gepraat en aan gewerkt. Wat ik daarom niet begrijp is dat er over dit brisante thema geen kritische debatten worden gevoerd.

Niemand praat erover!

Het lijkt wel of dit de weg is die men met de pandemie en na de pandemie, de PLANdemie, en alle gevolgen ervan wil bewandelen. Het zou naïef en volkomen onrealistisch zijn om iets anders te veronderstellen.

Het zal binnenkort dus de taak van de geneeskunde zijn om te beginnen machinemensen of menselijke machines van ons te maken, door ons, zoals de KI-held Ray Kurzweil het uitdrukt, ‘met de computer te fuseren’ (32). Zij moeten het ‘transhumanisme’ naar de overwinning helpen, die ‘heerlijke nieuwe mens’ (33), die alleen in de propaganda en de alchemistische fantasie van de ‘extropiërs’ bestond, van hen die pleiten voor het einde van de mens, die een betere mens zou zijn door geen mens meer te zijn.

Het is het honende afscheid van de mens, van de zoogdieren, de dinosaurussen, kortom het ‘gelei‘ (34) van alle schepselen die nog uit een moederlijf voortkomen en die zogenaamd door de evolutie van de intelligentie (35) allang voorbij zijn gestreefd.

Met de complimenten van de nieuwe scheppers die denken dat ze God zijn en daarom de materie en alle verschijningsvormen eerst geweldadig uit elkaar hebben geplukt en geloven dat ze nu weer bij de oerknal zijn aangeland en de hele schepping naar eigen believen opnieuw kunnen creëren.

Dat is het patriarchaat ten voeten uit, dat zichzelf spiegelt in de imaginatie van een vaderlijke oorsprong van het leven – tegen de normale gang van zaken: de moederlijke oorsprong in – en die imaginatie voor eens en voor altijd werkelijkheid probeert te laten worden!

Waarom leest eigenlijk NIEMAND de boeken van deze waanzinnigen uit de KI-, gen- en nanotechnologie sector??!

Zij zijn al lang begonnen om dit in de realiteit om te zetten, want zij weten zich gesteund door miljarden euro’s.

De ‘nieuwe evolutie’ – een ‘eugenetische beschaving’ en een ‘synthetische mensheid’

In die zogenaamd mogelijke nieuwe evolutie zullen er uiteindelijk geen mensen meer bestaan, maar alleen nog de feitelijk al ‘post’-humane ‘homo deus’, de god-mens, die onderdeel is geworden van de ‘god-machine’, van de ‘singulariteit’, die de mens in de oude zin van het woord dan voorbij zou zijn gestreefd en zelf tot heerser over het universum zou zijn geworden (36)! En zie daar, de auteur van Homo Deus, Yuval Harari, is wereldberoemd en wordt omarmd door alle machthebbers in de wereld, van Obama tot Merkel toe!

De jetset uit de wereld van de nieuwe technologieën ijvert openlijk voor een ‘eugenetische beschaving’ en zelfs voor een ‘synthetische mensheid’ (37).

Een man als Gates is vastbesloten dit te verwezenlijken, en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader. Niet voor niets wil hij blijkbaar KI-technologie met zijn vaccins en genetische manipulatie combineren. Dat hij geïnteresseerd is in eugenetica, weten we. Hij heeft het zelf gezegd, namelijk dat vaccinaties ook kunnen en zullen worden gebruikt om de bevolking te reduceren (38). Deze ‘ontvolking’, en de griezelige logica daarvan in het licht van wat we in dit artikel hebben besproken, zou onderwerp van debat moeten zijn. Maar ook dat is nog nooit het geval geweest.

Al een eeuw geleden waarschuwde Rudolf Steiner: ‘De ziel zal door een medicament worden afgeschaft. Men zal vanuit het oogpunt van de ‘gezondheid’ een vaccin vinden waardoor ons organisme al op zo jong mogelijke leeftijd en liefst direct na de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt dat er een ziel en een geest bestaat. – Zo scherp zullen de beide wereldbeschouwelijke stromingen tegenover elkaar komen te staan. De ene stroming zal er over nadenken hoe er begrippen en ideeën gevormd kunnen worden die de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de geest en de ziel, weerspiegelen. De anderen, de navolgers van de huidige materialisten, zullen een vaccin proberen te vinden dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen het lichaam zo maakt, dat het door de toestand waarin het verkeert niet meer spreekt over zotte dingen als ziel of geest, maar ‘gezonde’ praat ophangt over de krachten die in machines en scheikundige processen leven en die in een planetaire nevel planeten en zonnen voortbrengen. Dit zal door lichamelijke ingrepen teweeg worden gebracht. De materialistische artsen zullen met de taak worden belast om de ziel uit de mensheid uit te drijven.’ (39)

Dan gelden de getransformeerde mensen als de ‘beteren’. Maar hoe ‘gezond’ in de breedste zin van het woord zullen die dan zijn? Ofwel zij zouden geen lichaam meer hebben zoals het oorspronkelijk was, of zij zouden een ziel en geest missen.

Dan zou er een derde categorie overblijven van mensen die hieraan zijn ontsnapt en niet gevaccineerd zijn.

En daartoe zouden de heer Gates en zijn kinderen natuurlijk sowieso behoren.

De discussie over het buitensluiten van deze ongehoorzame mensen is al begonnen. De ‘grote transformatie’ waar iedereen het over heeft, is inderdaad in aantocht.

Vaarwel mens?

Was de mens dan niet altijd al ‘boosaardig’, en krijgt hij niet zijn verdiende loon? De aap komt nu uit de mouw, want wie er hier boosaardig is, en niet zomaar een klein beetje maar radicaal is nu duidelijk. Het Antropoceen, het wereldtijdperk van de mens, waarop men tegenwoordig zo trots is – zal dat uiteindelijk zonder mensen zijn? Dan zou het ‘posthumanisme’ overblijven, dat ons definitief van dit dwaze ‘leven’ bevrijdt …

De technische vooruitgang laat nu zijn ware gezicht zien. Het is het gezicht van de heilige ‘productieve krachten’. Maar machinebestormers zijn altijd bespot en werden belachelijk regressief gevonden. Dit wreekt zich nu. Want dit heeft verhinderd dat we zien wat er werkelijk aan de hand is en wat het betekende en betekent. Dit hiaat in onze waarneming komt ons nu duur te staan. Niemand is erop voorbereid. Het gaat namelijk om niets minder dan wat ‘leven’ voor ons betekent; en dan niet het zombieachtige‘ leven van een machine dat ons en de aarde van onze energie berooft.

Nee, het gaat om ons leven als wezens van vlees en bloed.

Een leven dat wij moeten VERDEDIGEN tegen OBSCENE NIEUWE CREATIES die pretenderen BETER te zijn dan onze planeet Aarde en Moeder Natuur.

Moeten we daarin nog geloven nu wij zelf in het geding zijn en nu NOG JUIST DE KANS HEBBEN OM DIE AVERECHTSE OMKERING ONGEDAAN TE MAKEN

en nog kunnen voorkomen dat we in het technotronische tijdperk (40) voorgoed ten onder gaan?

Hoe pijnlijk zou het zijn voor het ‘verzet‘, als de voortrekkers ervan nog niet hadden begrepen waar het in deze tijd, behalve om geld en macht, nu eigenlijk om gaat?

MAAR HET IS PRACHTIG OM TE ZIEN HOE NU OVERAL MENSEN SPONTAAN TE VOORSCHIJN KOMEN EN HET WOORD NEMEN.

RUSTIG EN HELDER.

Ze zien wat er te doen staat en hoe het moet!

Daar word je echt blij van.

Vertaald door Elisabeth Labrijn

De oorspronkelijke (Duitse) versie van dit artikel verscheen onder de titel: ‘Zwangsgeimpft – und kein Mensch mehr’, op: http://www.pbme-online.org/2020/06/04/zwangsgeimpft-und-kein-mensch-mehr-revised/  en op: https://zeitgeist-online.de/exklusivonline/dossiers-und-analysen/1093-zwangsgeimpft-und-kein-mensch-mehr.html.

Voetnoten:

1) https://gedankenwelt.de/das-overton.fenster/; zie ook: Werlhof, Claudia von, 2020: Wir sind Virus! auf www.pbme-online.org en in de Neue Rheinische Zeitung van 29-4.

2) https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/lock-step-rockefeller-stiftung/

3) Bammé, Arno et al., 1983: Maschinenmenschen-Menschmaschinen, Reinbek, Rowohlt

4) Schirrmacher, Frank, 2013: EGO. Das Spiel des Lebens, München, Karl Blessing

5) Mumford, Luis, 1977: Mythos der Maschine, Frankfurt, Fischer; Ullrich, Otto 1990: Technik und Herrschaft, Frankfurt, Fischer

6) Merchant, Carolyn, 1987: Der Tod der Natur, München, Beck

7) Schirrmacher, Frank (Hg.) 2001: Die Darwin AG. Wie Nanotechnologie, Biotechnologie und Computer den neuen Menschen träumen, Köln, Kiepenheuer & Witsch; Moravec, Hans, 1988: Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence, Cambridge/London, Harvard University Press; Kurzweil, Ray, 2016: Die Intelligenz der Evolution. Wenn Mensch und Computer verschmelzen, Köln, Kiepenheuer & Witsch; Preston, Christopher, 2019: Sind wir noch zu retten? Wie wir mit neuen Technologien die Natur verändern können, Berlin, Springer; Rifkin, Jeremy, 2007: Das Biotechnische Zeitalter, Frankfurt a.M./New York, Campus; Sorgner, Stefan, 2016: Transhumanismus, Freiburg, Herder

8) Bell, Daniel, 2007: Cover, auf Sitter-Liver, Beat (Hg.): Utopie Heute, I, Fribourg/Stuttgart, Academic Press/Kohlhammer

9) Het begrip ‘mega-maschine‘ is afkomstig uit Lewis Mumford, The Myth of the Machine, twee delen, 1967 en 1970. Hij duidt met dit begrip de organisatie van het rijk der Pharao’s in het Oude Egypte aan, dat lang voor het tijdperk van de industrialisatie en mechanisering in de moderne zin trekken vertoonde van een mechanisch georganiseerde maatschappij, waarin mensen zelf als ‘machines’ fungeerden, op dezelfde wijze als legers. Het begrip mega-maschine kan ook in onze tijd toegepast worden om de letterlijke mechanisering van de maatschappij te beschrijven en de wijze waarop mensen hierin integreren en zichzelf in machines veranderen of onderdeel worden van een grote machinerie. Met machine wordt altijd een strikt hiërarchisch, totalitair stelsel bedoeld.

10) Fikentscher, Anneliese und Neumann, Andreas, 2020: Per Androhung des Grundrechtentzugs zur Zwangsimpfung? In: Neue Rheinische Zeitung vom 8.5.

11) Frazer, Ian: http://blauerbote.com/2020/05/07/professor-ian-frazer-there-has-never-been-a-vaccine-for-coronavirus-and-unlikely-there-will-ever-be-one/; Prof. Ioannidis, John: https://www.achgut.com/artikel/wer_hat_angst_vor_Professor_Ioannidis

12) https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=WJTOTdd0F0E&feature=emb_logo, opgeroepen op 13-5-2020

13) Bertell, Rosalie, 2018: Kriegswaffe Planet Erde, Gelnhausen, J. K. Fischer; Freeland, Elana, 2018: Under an Ionized Sky. From Chemtrails to Space Fence Lockdown, Port Townsend, Feral House; Werlhof, Claudia von (Hg.), 2020: Global Warning! Geoengineering is Wrecking Our Planet, Dublin, Talma (forthcoming)

14) Wolff, Ernst, 2020: https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o, Opgeroepen op 13-3-2020; idem 2014: Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzugs, Marburg, Tectum Wissenschaftsverlag

15) Rifkin, Jeremy, 2019: Der Globale Green New Deal, Frankfurt a. M., Campus

16) Werlhof, Claudia von, 2019: Schöne „grüne“ Digi-Welt? Oder: Die neue „grüne Revolution“? in: Neue Rheinische Zeitung, 724, Köln. 6.11.; Morningstar gegen den „Deal for Nature“, à la Greta Thunberg und den Green New Deal: https://nodealfornature.org

17) Rifkin, Jeremy, 2019, zie (7), p. 14

18) Genth, Renate, 2002: Über Maschinisierung und Mimesis, Frankfurt a.M., Peter Lang, S. 110 ff.

19) Joy, Bill, 2001: Warum die Zukunft uns nicht braucht, in: Schirrmacher, Frank zie (7), S. 31-71

20) Freeland, Elana, 2018, zie (12)

21) Koenig, Peter, 2020: The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is Agenda ID2020, auf Global Research 12.3.; zie ook https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/i-tentacoli-del-potere-dei-rockefeller-le-rivelazioni-di-aaron-russo/

22) The Children‘s Health Defense 2020: https://www.thelibertybeacon.com/covid-19-spearpoint-for-rolling-out-a-new-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/; Dr. Kaufman, Andrew, 2020: They Want to Genetically Modify Us with the COVID-19 Vaccine, forbiddenknowledgetv.net, 11.5. Zusammenfassung Interview von Spiro Skouras mit Andrew Kaufman vom 10.5.: https://www.youtube.com/watch?v=iIZ_vEgOETg&fbclid=IwAR12zaZprL9Gi6YzTzuUXHyZsXFL4Wc8TwRqgv1dYdLUtEr1FnYAKyAXckk (korte versie). Voor de volledige versie, zie: https://forbiddenknowledgetv.net/dr-andrew-kaufman-they-want-to-genetically-modify-us-with-the-covid-19-vaccine/ , opgeroepen op 21-6-2020.

23) Chargaff, Erwin, 1988: Unbegreifliches Geheimnis. Wissenschaft als Kampf für und gegen die Natur, Stuttgart, Klett-Cotta

24) Rifkin, Jeremy, 2007, zie (7), p. 34

25) Rifkin, Jeremy, 2007, zie (7), p. 41; 33

26) Dupuy, Jean-Pierre, 2005: The Philosophical Foundations of Nanoethics, Vortrag bei der Nano-Ethics Conference, University of South Carolina, Columbia, SC, 2.-5.3., Ecole Polytechnique, Paris und Stanford University, p. 19 f.

27) Werlhof, Claudia von, 2011: Die Verkehrung, Wien, Promedia; dies. 2010a: Fortschritts-Glaube am Ende? In dies.: West -End, Köln, PapyRossa, S. 88-129; dies. 2010b: Gentechnik, moderne Alchemie und Faschismus, daarin: Vom Diesseits der Utopie zum Jenseits der Gewalt, Freiburg, Centaurus, S. 171-209

28) Rifkin, Jeremy, 2007, zie (7), p. 34

29) Begich, Nick und Manning, Jeane, 2001: Löcher im Himmel, Peiting, Michaels Verlag; Bearden, Tom, 2012: Skalar Technologie, Peiting, Michaels Verlag; Krishnan, Armin, 2017: Military Neuroscience and the Coming Age of Neurowarfare, New York, Routledge

30) Tung, Liam, 2020: Elon Musk’s SpaceX: Now 1 million Starlink user terminals OKed for US internet service. ZDNet, 24.3.

31) Freeland, Elana, zie (13)

32) Kurzweil, Ray 2016, Untertitel

33) Sorgner, Stefan, 2018: Schöner neuer Mensch, Berlin, Nicolai publishing

34) Minsky, Marvin, 1988, Massachusetts Institute of Technology, MIT: interview in de documentaire „Maschinenträume“ von Peter Krieg, vgl. Werlhof, Claudia von, 1991: Männliche Natur und Künstliches Geschlecht, Wien, Frauenverlag, S. 54 f.

35) Kurzweil, Ray, 2016, s. (7); Moravec, Hans, 1988, zie (7)

36) Harari, Yuval, 2017: Homo Deus, München, Beck

37) Rifkin, Jeremy, 2007 s. (7); Preston, Christopher, 2019, zie (7)

38) Kennedy, Robert jr. gegen Gates: https://www.instagram.com/p/B-s-9ZiHOYP/, opgeroepen op 13-5-2020; zie ook Doktoren in Schwarz, Interview mit Dr. Mikovits über Dr. Fauci: https://www.youtube.com/watch?v=XnrPboi8FPU, opgeroepen op 13-5-2020; Interview Dr. Dietrich Klinghardt: https://www.youtube.com/watch?v=5jUXxcaZegQ; Chossudovsky, Michel, 2020: After the Lockdown: A Global Coronavirus Vaccination Program, op Global Research, ca. 22-5.; Engdahl. William, 2020: The Warp Speed Push for Coronavirus Vaccines, op Global Research, ca, 10-5.; Dr. Kaufman, Andrew, 2020: Sie wollen uns mit dem COVID-19-Impfstoff genetisch verändern: https://forbiddenknowledgetv.net/dr-andrew-kaufman-they-want-to-gentically-modify-ud-with-the-covid-19-vaccine/, opgeroepen op 13-5-2020

39) Steiner, Rudolf, 1917: Vorträge in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917, Gesamtausgabe Band 177, Seiten 97 f.

40) Brzezinski, Zbigniew, 1982: Between Two Ages: America´s Role in the Technotronic Age, New York, Viking Adult

Bron: commonsensetv.nl

Leave a Reply