Luchthavens als Testhavens voor de Surveillancestaat

ICAO, Schiphol, surveillance

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe president aangesteld van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

Over ICAO:

Een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, ICAO is in 1944 opgezet (tijdens W.O. II) met als doel om ervoor te zorgen dat de internationale civiele luchtvaart over de hele wereld weer veilig en orderlijk op gang kon worden gebracht.

Het orgaan bepaalt de standaarden en regelgeving die noodzakelijk worden geacht voor vliegveiligheid, beveiliging, efficiëntie, capaciteit en bescherming van het milieu, naast nog vele andere prioriteiten. De organisatie dient als het forum voor samenwerking tussen de 193 lidstaten op alle vlakken van de civiele luchtvaart.

Mr. President Salvatore Sciacchitano:

Op 25 november jongstleden is meneer Sciacchitano aangesteld als President van ICAO voor een periode van 3 jaar. Zijn termijn is ingegaan per 1 januari 2020. Sciacchitano is afgestudeerd telecommunicatie Engineer en is uiteindelijk op verschillende vooraanstaande posities binnen diverse luchtvaartautoriteiten beland.

Zijn hoofdtaak met ingang van 1 januari van dit jaar is om de luchtvaart weer op gang te krijgen na de bijna volledige stilstand die vanaf maart 2020 steeds meer vorm kreeg. Deze hoofdtaak van Sciacchitano was op 1 januari van dit jaar al bekend, toen het luchtverkeer nog op volle toeren aan het draaien was.

Foto: In het midden ziet u President van de ICAO, Salvatore Sciacchitano.

COVID-19 Aviation Recovery Task Force:

Op 29 april 2020 komt ICAO met het bericht naar buiten dat gedelegeerden van 36 landen binnen de raad van de ICAO hebben besloten om een nieuwe, zogenaamde COVID-19 Aviation Recovery Task Force in het leven te roepen.

Het doel van deze taskforce is om strategieën te identificeren en om te zetten naar wetgeving voor landen en voor de luchtvaartmaatschappijen.

De taskforce zal gebruik maken van alle beschikbare data van overheden en industrie om het netwerk te “rebooten” voor een “post-COVID” wereld, zoals letterlijk wordt gezegd.

“Zoals we weten, is verbinding door de lucht kritisch voor economische en duurzame ontwikkeling in elke regio ter wereld. Ten gevolge is het herstel van internationaal luchttransport essentieel om bij te dragen aan het herstel van de wereldwijde post COVID-19 economie”, aldus Sciacchitano.

De nieuwe taskforce bestaat uit gedelegeerden vanuit de diverse associaties uit de luchtvaartindustrie, inclusief Algemeen Directeuren. Ook Big-Tech bedrijven zijn gedelegeerd, waarover hieronder in dit artikel meer. Gedelegeerden vanuit de WHO en de UNWTO (World Tourism Organization) completeren de taskforce.

De taskforce en de Big-Tech bedrijven

Via linkjes op de website van de ICAO zien we dat er tussen 19 en 23 oktober een Internationale Airport Summit wordt georganiseerd, waarin ze laten zien hoe de taskforce hun plannen over de gehele luchtvaartsector heeft uitgerold.

Bij nader onderzoek blijkt dat dit event wordt gesponsord door de grote Big-Tech bedrijven die zijn aangesloten bij de taskforce. Hieronder de namen van deze bedrijven (inmiddels is dit verwijderd van de website).

A close up of text on a white background

Description automatically generated

Als je de websites van deze bedrijven bekijkt dan varieert het van thermische scanners, camerasystemen, Artificial Intelligence (AI) tot datacommunicatiebedrijven.

Precies wat ze allemaal nodig hebben om aan een nieuwe surveillancestaat te werken.

Tijdens een fysiek bezoek aan Schiphol vielen al veel dingen op. Een van de zaken die opvielen is dat de gangbare check-in balies met medewerkers allemaal gesloten zijn en dat er per terminal een nieuw systeem is geplaatst om je bagage in te checken. Volledig digitaal, zonder tussenkomst van personeel (zie foto). Het begin is er dus al.

A picture containing computer

Description automatically generated

In een artikel in vooraanstaande krant “The Financial Times” wordt door luchtvaartexperts verteld dat het tot 3 jaar gaat duren voordat de luchtvaart weer op het niveau zou kunnen zijn van voor Covid-19. Dit is precies de periode die Sciacchitano krijgt (3 jaar).

Wat er nu gebeurt is dat de luchtvaart weer heel langzaam op gang komt. Het kan ook niet sneller, aangezien de nieuwe systemen nu eerst getest en geoptimaliseerd dienen te worden alvorens er kan worden opgeschaald op de luchthavens.

De gelijkenis met de periode na 9/11

In de jaren na 9/11 gebeurde er hetzelfde. Toen werden er allerlei nieuwe beveiligingssystemen ingevoerd (denk aan de scanners bij de gates) en werden er ook absurde regels ingevoerd, destijds onder de noemer veiligheid.

Nu gaan ze echter nog een hele grote stap verder met het verzamelen van al je gegevens.

Ook toen zag je dat de systemen die ontwikkelt werden op de luchthavens vervolgens werden geïmplementeerd bij bijvoorbeeld grote attracties zoals het vrijheidsbeeld en het bezoeken van het Empire State Building (slechts enkele voorbeelden).

De nabije toekomst (over 3 jaar)

Over 3 jaar zijn al deze surveillancesystemen dus volledig geoptimaliseerd zijn en klaar om uitgerold te worden over de hele wereld.

Tot slot

Dit alles is dus begonnen op 1 januari 2020, toen er nog geen sprake was van een pandemie en het luchtverkeer nog niet aan banden was gelegd.

Conclusie: het is een vooropgezet spel. De pandemie is een grote leugen om toe te werken naar een globale surveillancestaat.

De grote vliegtuigbouwers (Boeing en Airbus) leiden zware verliezen en kunnen alleen door de steun van overheden overleven. Deze stellen daartegenover groene (of rode?) eisen aan een nieuwe generatie vliegtuigen en zo kunnen ze aan de mensheid verkopen hoe goed ze bezig zijn met de klimaatagenda.

1+1 is nog altijd 2.

Leave a Reply