Covid = Nanodeeltjes Luchtvervuiling

Corona, Transhumanism, virus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de aanbevolen grenswaarden voor zes verontreinigende stoffen in de lucht verlaagd. De richtwaarden van de WHO zijn een pak strenger dan die van de EU. Volgens de organisatie hebben studies aangetoond dat slechte lucht veel schadelijker is voor de mens dan lange tijd werd aangenomen. Het gaat onder meer om fijnstof en stikstofdioxide (NO2).

Verlagen van de alarmdrempel betekent niets anders dan een toename van een veel gevaarlijker vorm van luchtvervuiling en dat wat ze covid noemen. Dat ga ik hieronder in detail uitleggen. We hebben een wereldwijd systeem van meten van luchtvervuilings roetdeeltjes gebaseerd op gewicht, (PM2.5), waarbij gewichtloze 1000x kleinere deeltjes (Sub 23 Sub 10) dus buiten de metingen blijven. Hierdoor zullen door de maatregelen van de WHO de gewichtloze deeltjes in aantallen toenemen. Lees hiervoor op downtoten.com waar uitgelegd wordt dat sinds 2020 de gewichtloze deeltjes norm die LEGAAL uitgestoten mag worden, van 23 nanometer naar 10 nanometer is verlaagd. Dat betekent dat de industrie deze loophole gaat gebruiken om daar nog meer vervuiling door te duwen als dat ze al doen en ook nog eens in de vorm van nog kleinere nanodeeltjes. Dit feit wordt door de WHO en de media verzwegen.

Alle nieuwe benzine auto’s moesten sinds 2020 (aanvang covid) aan deze nieuwe kleinere deeltjes norm voldoen. We verstoken wereldwijd zo’n 50 miljoen vaten benzine per dag. Airmodus,com heeft uitgerekend dat 1 liter benzine wordt omgezet in 2 500 000 000 000 nanodeeltjes van 1 – 3 nanometer afmeting. Vergelijk luchtvervuiling-deeltjes met een range van kiezelstenen tot zandkorrels, maar dan een miljoen keer kleiner. De “kiezelstenen”, de zichtbare zwarte rook deeltjes. waar dit nieuwsbericht dus over gaat, moeten worden verminderd, terwijl het “zand”, de onzichtbare gewichtloze nanodeeltjes mogen nog wel uitgestoten mogen worden. Deze limitatie van luchtvervuilings uitstoot zorgt er dus voor dat alle fabrikanten hun “kiezelstenen” tot zandkorrels “vergruizen”. En precies dat is wat een benzine auto katalysator dus doet, zichtbare fijnstof roetdeeltjes uit de motor op hoge temperatuur opnieuw verbranden op zo’n 1200 graden tot onzichtbare nanofijnstof roetdeeltjes. Sinds 2020 zijn ze dus tot nog kleinere deeltjes gaan “vergruizen”. Katalysatoren staan ook op schoorstenen en hebben nu ook hun intrede gemaakt in de scheepvaart. We weten dat voor de 90 jaren de zon hoog aan de hemel goudgeel was, maar na die tijd is de zon langzaam veranderd in een witte vlek. En dat komt doordat we door een waas van nanodeeltjes naar de zon kijken.

En nu komt het: Dr Vyvyan Howard zei in een video presentatie in 2012, (toxicology of nanoparticles), “Zodra nanodeeltjes van katalysatoren je cellen binnendringen worden ze overdekt met een spike proteïne.” Dat wat ze een virus noemen is niks anders dan een ontgiftings reactie op de almaar toenemende uitstoot van steeds meer en steeds kleinere nanodeeltjes. Vergelijk het ook eens met zand en kiezelstenen in een benzine tank. De kiezelstenen zullen weinig schade aanrichten aan de motor, maar het zand zal de leidingen verstoppen en dit is ook zo in het menselijk lichaam met deze gewichtloze nanodeeltjes. De veel kleinere nanodeeltjes kunnen doordringen in al onze organen en kunnen ook de bloed hersenbarrière passeren. Deze deeltjes zijn extreem gevaarlijk, ze snijden als het ware als scheermesjes door onze weefsels, maar ook door zenuwcellen, hersencellen wat blijvende schade oplevert. Dit is mijn ervaring en gevecht. Niet gevaarlijke indringers en afval wordt opgeruimd door de bacteriën in ons lichaam. Bacteriën die we overigens gekregen hebben van onze moeder, via de navelstreng.  De gevaarlijkere nanodeeltjes worden echter direct ingepakt voordat ze grote schade kunnen gaan aanrichten. De naam van zo’n pakketje is exosoom.

De afgelopen jaren zijn landen als China en India ook hun zwarte rook met katalysatoren gaan omzetten naar nanodeeltjes uitstoot en daarom is het ook geen wonder dat in Wuhan de installatie van een vuilverbranding van giftig afval leidde tot de start van covid. Daarop volgend zagen we covid in Noord Italië in het nieuws, met een gebied wat men daar in de volksmond de dodendriehoek noemt, vanwege de zware industrie, waardoor mensen op grote schaal vroeger overlijden. Op beide plekken was het nano-gehalte in de lucht tot enorme hoogten gestegen. Dat kun je zien op windy.com. Dat maakte het mogelijk om de nano vergiftigden via de nieuwe covid behandelingsprotocollen foutief te classificeren als covid patiënten.

Onder de noemer van maatregelen CO2 reductie tegen klimaatverandering gaan nanodeeltjes in de lucht wereldwijd nog meer toenemen. Als een autofabrikant een automotor afstelt om minder CO2 uit te stoten is het resultaat meer nanodeeltjes uitstoot. (TüV in Duitsland kan je dit uitleggen) Begrijp dan dat hierdoor covid pas weg zal gaan als de nano-uitstoot stopt. Daarom zegt Rutte ook, dat het “virus” voor altijd onder ons zal blijven. Dat gaat echter pas stoppen als we de katalysatoren gaan vervangen door GEET processoren en vrije energie. GEET processoren bestaan al vele jaren en zijn uitstoot-loze systemen waar alle rookdeeltjes opnieuw worden aangeboden bij de inlaat, recirculatie, waardoor alle rook inclusief nanodeeltjes omgezet wordt in energie. Op deze manier kan al het giftig afval in de wereld worden verbrandt tot 100% schone energie. De GEET processor is de snelle oplossing voor alle uitstoot van bestaande systemen. Het is een simpel systeem waardoor we schoorstenen en uitlaten niet meer nodig hebben. Daarnaast zullen we tegelijkertijd op volledig vrije energie moeten overstappen omdat we van de oliedollar overheersing, waardoor al deze ellende is ontstaan, af moeten stappen. Vrije energie bestaat en wordt al toegepast. (zilverstroom.com en “flywheel free energie”). Beiden zijn low-tech z.g.n. “OverUnity” systemen, waarbij er meer energie vrijkomt dan er nodig is om het te laten draaien. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer en nog veel betere oplossingen, helaas leven de uitvinders daarvan niet meer.

De verzwegen nano-uitstoot van het olie/farma/chemie katel is het beste business model ooit gerealiseerd. Iedereen ziek maken met olie en dan verdienen aan de oplossing, die opnieuw is geproduceerd uit olieproducten. Geen echte oplossing natuurlijk, symptoombestrijding.  De elite, die onze wereld al 1000den jaren regeert, heeft voor de vervuiling gekozen omdat alles erom draait ons te verzwakken en om onze levens te verkorten, om te voorkomen dat we vrije mensen worden. Katalysatoren produceren ook nano-grafeen. Met de covid injecties die ze iedereen onder valse voorwendselen proberen te injecteren zijn ze een stap verder gegaan, door het grafeen-oxide, aluminium-oxide en andere vervuiling, die al vele jaren uit katalysatoren komt, nu direct in te spuiten. Het grafeen en andere magnetische nano-metalen in de lucht en in ons lichaam hebben twee doelen. Ten eerste om ons te vergiftigen en op die manier de wereldbevolking te reduceren, waar ze dus al heel lang mee bezig zijn, door de nano-luchtvervuiling, nano-pesticiden en door nano-giffen overal in te stoppen. (Luister daarvoor wat Ad van Rooij, de man die mijn ogen opende voor nanodeeltjes luchtvervuiling, daar allemaal over te zeggen heeft.) Ten tweede om degenen die de injecties gaan overleven draadloos aan het “internet of things” te kunnen koppelen.

Het boek van Klaus Schwab, “Covid, opportunity for a Great Reset”  geeft aan dat als je het omdraait dat ze covid hebben verzonnen om de wereld naar communisme 2.0 te veranderen. “You own nothing and will be happy.” De noodzaak daarvoor ontstond omdat het huidige oliedollar systeem onhoudbaar werd. Alle banken zijn in wezen failliet. Trump en de EU hebben direct aan het begin van de crisis de banken opnieuw gered, met meer geld dan ooit, wat lang van te voren al was bekokstoofd (Cares Act.)

Realiseer dat hun Great Reset alleen kan werken met behulp van een aardatmosfeer die gemodificeerd is met magnetische gewichtloze nanodeeltjes. Zonder een “nanosphere” werkt 5G niet en valt de hele World Economic Forum Great Reset agenda als een kaartenhuis in elkaar. 

Wist je dat toen advocaat Reiner Fuellmich (die tegen de covid maatregelen vecht?) het dieselschandaal op de kaart zette, de industrie het voor elkaar kreeg om alle vieze diesels, die dus de spreekwoordelijke “kiezelstenen” uitstoten, te laten vervangen door katalysator auto’s, die gewichtloze nanodeeltjes uitstoten? Ook de nieuwe diesels hebben nu katalysatoren (DPF). Reiner heeft hiermee, met behulp van de volledige wereldwijde milieubeweging, de olie- en auto industrie uit een enorm dal weten te halen, waar het in terecht gekomen was. De prijs van benzine was op dat moment, 2015, op een dieptepunt en de autoverkoop ook. Herinner je nog de foto’s van die crisis met enorme parkeerplaatsen vol met onverkoopbare auto’s?

Reiner Fuellmich is een grote vriend van een hele bekende Nederlandse “verzetstrijder” die voortdurend rechtszaken tegen de covid maatregelen voert. Deze beide mensen zijn gespecialiseerd in aerosolen, een ander woord voor nanofijnstof. Zij hebben dezelfde achtergrond en beschikken over dezelfde wetenschap als bio/nano toxicoloog Dr. Vyvyan Howard en weten dus als geen ander dat het virus een exosoom is en niks anders is dan een ontgiftings mechanisme van het lichaam, als antwoord op gewichtloze nanodeeltjes luchtvervuiling.

Bomen communiceren met elkaar via het “wood wide web” van schimmeldraden in de grond. Daarmee waarschuwen ze elkaar als er gevaar dreigt. Dat is het principe van hoe de natuur werkt. We weten dat tijdens de tsunami in Azië alle dieren voortijdig gevlucht zijn. Mijn hypothese is, dat trillingen van de aarde vanwege de aanstormende tsunami i.c.m. hun angstzweet, (ook exosomen, Dr. Hamer, Germaanse Nieuwe Geneeskunde), dat ze daardoor verspreidden, wel eens de factor kan zijn geweest waardoor de dieren daardoor naar hogere grond zijn gevlucht. Bekijk door dezelfde bril dit “virus”. Het “virus” (de echte naam is dus exosoom) is een pakketje afval met giftige nanodeeltjes met een label (messenger RNA) waarop staat wat er in dat pakketje zit. Iedere cel in ons lichaam waar het passeert op weg naar de “vuilnisbak” wordt d.m.v. het label gewaarschuwd dat er gevaar dreigt en al die cellen gaan ook de nanodeeltjes inpakken. Dat is dan wat we een griep noemen, er ontstaat een kettingreactie grote schoonmaak in het lichaam. (Niet snel genoeg inpakken van nanodeeltjes kan dan soms dodelijk zijn bij mensen met een verzwakt afweersysteem). Als dan die pakketjes via onze lichaamsopeningen en zweten en snotteren, naar buiten komen, fungeren ze opnieuw als waarschuwing voor de mensen om ons heen. Mensen die deze zelfde nanodeeltjes in hun lichaam hebben gaan dan ook ontgiften. En dat noemt onze overheid BESMETTING. Velen weten al heel lang dat alles wat je leest 180 graden om moet draaien om achter de waarheid te komen. Dit is mijn hypothese. Een uiterst logische conclusie, gebaseerd op 30 jaar onderzoek naar de reden waarom ik dodelijk ziek werd van benzineauto uitstoot en omdat ik voor mijn geboorte al vergiftigd ben met nano-pesticiden in de bollenstreek. Het onderzoek naar hoe ik me daar tegen kon beschermen met nano-luchtfilters, bracht mij op het spoor en het feit dat ik nog leef toont aan dat ik de juiste conclusies en de juiste beslissingen heb genomen

In werkelijkheid overleed er nauwelijks iemand aan covid. De mensen die zijn overleden gingen dood aan een foute diagnose en een daaropvolgende verkeerde behandeling, omdat sinds covid alle (ziekenhuisprotocollen zijn veranderd; ventilators) Deze verandering werd ook nog eens gestimuleerd met enorme financiële voordelen voor ziekenhuizen en artsen. Ikzelf ben ook voortdurend verkeerd gediagnosticeerd en verkeerd behandeld, omdat nano-luchtvervuiling als oorzaak NIET mag bestaan. Daardoor is de hele medische wereld “zonder dat ze het wisten?” i.p.v. mensen beter te maken, mensen met covid gaan vermoorden. Daardoor kon men vervolgens zeggen, “Zie je wel, mensen gaan dood aan covid”.

Na de covid hoax gaan we nu naar de CO2 hoax. We moeten minder CO2 uitstoten. Dat moet vervolgens in de QR code worden opgenomen zoals dat ook al in China met het social credit systeem het geval is.  Minder CO2 uitstoot betekent dat bomen en planten minder zuurstof kunnen maken. Minder CO2 uitstoot betekent ook niets anders dan toename van gewichtloze nanodeeltjes uitstoot. Nanodeeltjes blokkeren zuurstoftoevoer naar onze cellen doordat ze op de celreceptoren gaan zitten. Daardoor ontstaan ook tumoren, cellen die kunnen overleven zonder zuurstof.  Zuurstof tekort is vergiftiging en dat noemt men vervolgens ziekte. Herken de patronen. Het olie/chemie/farma kartel zal altijd de schuld van hun giftig afval afschuiven op de natuur. Bacteriën, verzonnen besmettelijke virussen, CO2 of zelfs auto-immuunziekten, de onzin gedachte dat jouw lichaam zichzelf zou aanvallen. En tot op zekere hoogte ook stikstof oxide.

Lyndon Johnson (President VS) zei ooit. Wie het weer controleert, controleert de wereld. Weer-controle techniek gebeurt o.a. d.m.v. straling, (5G, satellieten) en nanodeeltjes. (Jim Lee climateviewer.com) Dat was en is de echte reden om naar de maan en mars te gaan. Anders zou er intussen wel een McDonalds op de maan hebben gestaan toch?. Er zijn intussen legio nieuwe ruimteprojecten in heel veel landen en dat is een dekmantel waardoor miljarden uitgegeven kunnen worden aan de bouw van een nanodeeltjes atmosfeer voor de Great Reset.

Waarom zijn er stikstof maatregelen voor de boeren, maar nauwelijks of niet voor verkeer en industrie? De landbouw en veeteelt stoot immers geen zware metalen nanodeeltjes uit. Om dat te maskeren heeft men het stikstof verhaal bedacht. Dan vraag je je misschien af, wordt de elite hier ook zelf niet ziek van? Kijk dan eens naar een Tesla auto, daarin zit een nanodeeltjes filter zo groot als een achterbank. In de 2de kamer hebben ze 50 super-ionisatoren geplaatst die nanodeeltjes moeten laten samenklonteren zodat ze groot genoeg zijn om door een filter te worden afgevangen. In dure winkelcentra, dure ziekenhuizen en luchthavens hebben ze computergestuurde filtersystemen. De superrijken leven voor het grootste deel van hun leven in schone lucht. Veel superrijken laten zich regelmatig inspuiten met jong bloed, want muizen die werden ingespoten met jong bloed werden vitaler. Zoals je ziet is alles en iedereen, ook de complete alternatieve media, alle zgn verzet strijders die tegen de covid hoax vechten gerekruteerd om de Great Reset uit te voeren.

Er zijn bepaalde groepen mensen die alleen maar een vinkje in de computer hoeft aan te klikken en dan staan ze geregistreerd als “gevaccineerd” De Zionist Lenin zei ooit. De beste manier om de oppositie te bestrijden is om haar zelf te leiden. We zijn nu 100 jaar verder en wat Lenin bedacht, is door diezelfde mensen, dat zijn nu dus de Zionistische bankiers, die alle multinationals, de wereldwijde media en nagenoeg de complete wereldwijde politiek aansturen, vele malen meer geperfectioneerd. (Bekijk de videos van Tim Gielen)

Je kunt direct weten wie er allemaal meewerken aan de Great Reset, dat zijn alle partijen die je bovenstaand verhaal NIET vertellen, ondanks het feit dat ze dit allemaal weten. Waarom weten ze het? Omdat ik ze het nano-luchtvervuilings verhaal al 30 jaar bezig ben te vertellen. Maar als je ze dit vertelt sluiten ze ALLEMAAL hun deuren. De alternatieve media mogen iedere dag nieuwe onthullingen doen die ten doel hebben dat het volk het gevoel geeft dat we de strijd tegen de overtrokken maatregelen gaan winnen. Om de chaos nog groter te maken moeten ze elkaar ook voortdurend beschuldigen van gecontroleerde oppositie, terwijl ze dat zelf allemaal zijn. In werkelijkheid houden ze gezamenlijk deze doofpot, het geheime wapen van de Great Reset daarmee stevig dicht.

De lakmoesproef (doorslaggevende bewijs-test) in deze oorlog tegen de mensheid om te weten of je met de vijand te maken hebt, is om ze te vragen of ze de BENZINEAUTO nanodeeltjes luchtvervuiling, de belangrijkste oorzaak van chronische ziekten en dus de oorzaak van covid op de agenda willen zetten. Dat doen ze niet omdat ze allemaal in het geheim en soms zelfs openlijk gefinancierd worden door Big Oil, Big Chemie en Big farma. Of omdat ze het gewoon niet durven te schrijven. En wie betaald bepaald. We zitten in het eindspel van een schaakspel. Alle stukken mogen om, zolang de koning, de nano-doofpot maar blijft staan. want daarna staan alle stukken weer terug op het spel en worden alle doofpotten door de winnaar voor eeuwig gesloten.

Ga daarom allemaal aan de slag met deze lakmoesproef vraag. Stel hem overal bij jullie leiders en zie hun reactie.

Mijn leven is regelmatig een hel doordat ik voortdurend onder vuur lig van de nanoatmosfeer. Ik ben voortdurend bezig met het zoeken naar oplossingen op luchtfilter gebied. De gangbare filters  zijn waardeloos en de filters die wel werken onbetaalbaar. Ook ben ik voortdurend op zoek naar betere ontgiftings methoden. Een donatie wordt daarom zeer op prijs gesteld.

artikel geschreven door: Dick Van Nieuwkoop

Leave a Reply