Klimaatverandering en Covid19 hebben hetzelfde doel

Bijdrage van Dick van Nieuwkoop

Om te begrijpen hoe klimaatverandering en Covid19 hetzelfde doel hebben moeten we teruggaan in de tijd. Het heeft namelijk met olie te maken, de giftige kant van olie. Het verhaal begint bij de vader van John. D. Rockefeller, William Avery Rockefeller (Bill Rockefeller).

Bill was een oplichter. Hij was een rondreizende artiest en verkocht in de tijd voordat er auto’s verkocht werden, olie als een medicijn om kanker en andere ziekten mee te genezen . Dit maakt direct duidelijk uit wat voor nest John D. Rockefeller kwam en de normen en waarden waarmee hij was opgevoed.

Rockefeller

John D. Rockefeller werd de eerste miljardair in de geschiedenis. Zijn bedrijf, Standard Oil, werd het grootste oliebedrijf ter wereld. Een van de olie producten was benzine. In eerste instantie was benzine onverkoopbaar omdat het te giftig was en werd in die tijd gewoon geloosd in de rivier. Toen de eerste auto’s kwamen kreeg het product een doel. Maar omdat het zo giftig was werden er heel veel mensen ziek door de uitlaatgassen. Om te voorkomen dat de link gelegd zou worden tussen de giftige benzine-uitstoot en de gezondheidsklachten deed Rockefeller het volgende.

De sluwe miljardair Rockefeller deed zichzelf voor als een filantroop en begon enorme bedragen, natuurlijk belastingvrij, te schenken aan grote universiteiten. Natuurlijk waren deze giften niet vrijblijvend. Het doel was om te voorkomen dat onderzoek zou worden gedaan naar de gezondheidseffecten van zijn olie producten. Tegelijkertijd stimuleerde hij onderzoek naar het gebruik van olieproducten als medicatie naar voorbeeld van zijn vader. En daarmee was de Rockefeller Farmaceutische industrie geboren.

Luchtvervuiling

De enige manier waarop men giftige olie van haar vervuilende imago kan laten verdwijnen is door de bevolking ervan te doordringen dat luchtvervuiling afneemt. Omdat bijna iedereen afhankelijk is van een auto wordt die leugen dan ook graag als waarheid aangenomen. Op de website van het RIVM kun je lezen: “De lucht was vroeger vuiler” en deze leugen wordt in de meeste landen ter wereld verkondigd door de overheden.

Foto 123rf

Hoe kunnen ze dit onderbouwen? Uitstoot van verkeer bestaat uit een hele reeks ingrediënten. Om er een aantal te noemen: nanofijnstof, vluchtige organische stoffen, aluminium oxide, ultrafijn roet, fijnstof, paks, koolmonoxide, stikstof dioxide, carbon dioxide en indirect ozon.

CO2

Door de introductie van de film van Al Gore, die er intussen steenrijk mee is geworden “An inconvenient truth” werd de angst aangewakkerd voor klimaatverandering en verschoof men de aandacht naar CO2 en broeikasgassen.

Van alle broeikasgassen heeft men bewust gekozen voor CO2, omdat het niet giftig is. Nee, erger nog, men heeft gekozen voor CO2 omdat het een natuurlijk gas is en durft CO2 nu zelfs vervuiling te noemen. En op die manier is men er in geslaagd om de schuld van de vervuiling bij de natuur neer te leggen.

Door te zeggen “The Science is Settled” over iets dat eventueel in de toekomst zal plaatsvinden maken ze zich nog ongeloofwaardiger. Ook stikstof dioxide is een natuurlijk gas waarvan als er teveel van is het overigens wel slecht voor onze gezondheid is. Men heeft dus met de introductie van angst voor klimaatverandering het luchtvervuilingsprobleem naar de achtergrond gedrongen.

Daarentegen wordt de angst voor luchtvervuiling weggenomen door de meest gevaarlijke ingrediënten van luchtvervuiling, die voortdurend toenemen, nanofijnstof, waardoor we zelfs de zon niet goed meer kunnen zien en vluchtige stoffen, totaal verzwegen. Dan blijven er nog maar een paar luchtvervuilingsingrediënten over waarvan men zegt dat ze door nieuwe “schonere” technieken aan het afnemen zijn.

De mantra die moet blijven hangen is dat je je geen zorgen hoeft te maken over luchtvervuiling, omdat die afneemt en dat het echte gevaar CO2 is. CO2 wat nodig is voor planten en bomen om te overleven en zuurstof mee te maken voor ons. Tenenkrommend was om te zien hoe leraren schoolkinderen protestborden lieten maken waarop te lezen viel: CO2 weg ermee.

Klimaatverandering

Door het introduceren van een niet te bewijzen theorie van klimaatverandering breng je tevens een controverse in het publieke debat waar voor- en tegenstanders over elkaar heen buitelen om hun gelijk te halen en daardoor de aandacht van het echte probleem, de luchtvervuiling bijna volledig verdwijnt.

Luchtvervuiling is de belangrijkste ziekmakende factor omdat we 24/7 gif inademen waardoor nu 1 op 2 kinderen in de VS en 1 op 4 kinderen in de EU een chronische ziekte hebben, waardoor 1 op 3 van ons uiteindelijk zal overlijden aan kanker en waardoor we allemaal vele jaren eerder zullen overlijden.

De angst wordt aangewakkerd met een onbewezen opwarmingstheorie van zeespiegelstijging, dit allemaal met als doel om het reële probleem vergiftiging door luchtvervuiling naar de achtergrond te duwen. Het echte doel hiervan is om te voorkomen dat al deze zieke mensen gaan begrijpen dat het geen natuurlijke factoren zijn die hen ziek maken en zich gaan verenigen en de vervuilers gaan aanklagen voor hun gezondheidsschade.

Stel dat alle chronisch zieken gaan snappen waar ze ziek van zijn, en dat er ook nog schone alternatieven bestaan, dan is het spel van de vervuilers snel ten einde.

Covid-19

Aan het begin van de Covid19 crisis waren we aanbeland in een periode met de grootste dekking van wereldwijde luchtvervuiling in ons bestaan. Er worden meer oerwouden afgefakkeld dan ooit, de ontbossing voor biomassa en landbouw is op een hoogtepunt gekomen. Ook hebben we net de enorme branden in Australië achter de rug.

Doordat alles steeds duurder wordt gaan arme boeren wereldwijd steeds meer bestrijdingsmiddelen gebruiken om meer opbrengst van hun land te halen. Bestrijdingsmiddelen die niet alleen in ons eten, maar ook in lucht en water belanden. Wat opvalt is dat de “virus” uitbraak plaatsvond in een van de meest luchtvervuilde steden van China en in Noord Italië, een gebied dat bekend staat als de doden-driehoek door industriële luchtvervuiling en is daarmee het meest vervuilde gebied van Europa.

virus 100000 euro voor foto

We zien ook dat de lockdown in China ervoor zorgt dat de luchtvervuiling enorm snel vermindert en China daardoor ook heel snel het “virus” de baas is. Uiteindelijk zien we dat de aantallen slachtoffers waarvan men zegt dat ze echt aan het “virus” zijn overleden nihil is.

De Tanzaniaanse President toont aan dat de tests fake zijn. Ook in de VS zijn er verpleegsters die aantonen dat de tests fake zijn.

Intussen overlijden er wel 100.000 bejaarden aan het “virus” met vele onderliggende ziekten die allemaal terug te voeren zijn op luchtvervuiling. We zien hier exact hetzelfde patroon als bij het klimaatverandering’s verhaal.

Natuur

Mensen worden massaal ziek en overlijden aan luchtvervuiling en de enorme angst voor de Covid19 hoax zorgt ervoor dat de natuur, een “virus” hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden. De werkelijkheid is dat enorme luchtvervuiling verantwoordelijk is voor het ziek worden en overlijden van deze mensen.

Dan nog even over hydroxychloroquine. Dit medicijn zorgt ervoor dat celvergiftiging door nanodeeltjes van luchtvervuiling wordt bestreden. Ikzelf laat als laatste redmiddel tegen de ontstekingen in mijn lichaam door luchtvervuiling me injecteren met dexamethason, een middel dat vergelijkbaar is met hydroxichloroquine. Dat weer aantoont dat mensen niet ziek van een “virus” maar van luchtvervuiling en ontstekingen door andere vervuiling.

De wereld gaat ten onder aan luchtvervuiling, veroorzaakt door de industrieën van de multinationals en waar de superrijken hun fortuin aan te danken hebben. Wat de superrijken nu dus doen als reactie op de onhoudbare luchtvervuilingsniveaus, is dat ze ons blijven vergiftigen met luchtvervuiling en de schuld ervan neerleggen bij CO2 en een “virus”, de natuur dus.

Door de schuld bij een “virus” neer te leggen kunnen ze het allergrootste deel van de wereldbevolking ervan overtuigen zich in te laten spuiten met een cocktail van giffen waardoor we allemaal nog sneller ziek zullen worden en zullen overlijden.

De 2de golf waarvan ze zeggen dat ie eraan komt zal zijn wanneer de economie weer aantrekt, en het verkeer weer op gang komt en we allemaal weer meer gifstoffen gaan inademen.

Ik woon in Thailand en hier is bijna niemand die ziet wat er echt aan de hand is. Daardoor zullen in dit soort landen de mensen en masse in de rij gaan staan om zich te laten vaccineren. Dat betekent dat het overgrote deel van de wereld bevolking op deze manier ziek zal worden.

De vraag rijst nu misschien bij velen. Waarom doen de superrijken dit. Ze zijn superrijk en kunnen ons toch wel helpen met het bouwen van een nieuwe schone wereld? De reden dat ze dit niet willen is omdat ze dan hun macht kwijtraken en door ons ziek te maken en te vermoorden kunnen ze hun macht behouden.

undefined

Lees ook mijn andere artikelen waardoor nog duidelijker wordt hoe dit spel gespeeld wordt.

Wat is nano luchtvervuiling? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen!

Hoe verkoop je een fake virus, Virus Mania 2008

Uw Benzine Auto en de Nieuwe Schone Diesels zijn Chemtrails Massavernietigingswapens

Een aantal aanwijzingen waardoor je weet dat luchtvervuiling dient als depopulatie en hersenvergiftigings agenda

Dick van Nieuwkoop, 4 juli 2020